De Eilandspolder

Midden in het Land van Leeghwater ligt de Eilandspolder. Vroeger was dit een veeneiland gelegen tussen grote meren en heette: "Het Schermereiland". Andere kleine eilanden waren Markenbinnen, Oterleek, de Mijzen en de Matten. De boeren op deze natte gronden hadden het niet gemakkelijk. De bewoners van het Schermereiland maakten echter van de nood een deugd. Zij leefden van de visvangst en de kleine vrachtvaart. Bovendien maakten ze naam als walvisvaarders.

Halverwege de Gouden Eeuw was De Rijp een van de welvarendste dorpen van Noord-Holland. De natte landbouwgronden zijn nog steeds in gebruik als weide- en hooiland en vormen een uniek landschap voor water- en weidevogels. De Eilandspolder en polder De Mijzen zijn nu beschermde natuurgebieden. De Eilandspolder is het best te bewonderen via het water (en 's winters met de schaats).

Op diverse locaties zijn boten te huur of is het mogelijk om aan een vaarexcursie deel te nemen.