De Schermer

Aan het begin van de Gouden Eeuw was er in Noord-Holland genoeg kapitaal en technische kennis voorhanden om de strijd aan te gaan tegen het water. Door de grote meren rondom het Schermereiland droog te malen, kon verloren land worden teruggewonnen.
Ondernemende kooplieden zagen er een mooie investering in. De Beemster viel in 1612 als eerste van de grote meren droog, De Schermer als laatste in 1635. Nu wonen en werken wij op de vruchtbare bodem, soms zo'n 4 meter onder de zeespiegel. Rechte wegen en sloten in een streng geometrische opzet symboliseren de trots en het vertrouwen in deze technische prestatie. In de droogmakerij De Schermer functioneerden de molens zo goed, dat hier pas laat is overgegaan op ontwatering door gemalen. Veel molens zijn daardoor bewaard gebleven en zijn nu rijksmonumenten. Meer info: www.schermermolens.info